CECnl

Bouw van de composieten solar-boat 2 is een samenwerking tussen Avans hogeschool en CEC.

 

Om in Nederland een voorlopers rol te behouden in het honeursonderwijs en talentontwikkeling, is blijvende inzet en aandacht vanuit onderwijs, overheid en het bedrijfsleven nodig. Het zijn door hun unieke positie waardevolle proeftuinen van onderwijsinnovatie en –kwaliteit die deels ook het reguliere onderwijs kunnen beïnvloeden. Avans projecten zoals het bouwen van een duurzame lichtgewicht romp, hebben een grote toegevoegde waarde voor bedrijven. Vooral de combinatie van theoretische en praktische competenties verhogen de marktwaarde van studenten. De toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven om lichter, sterker, duurzamer en slimmer te construeren, moet onderwijs, ondernemers en overheid intensiever doen samenwerken.  Wellicht dat dit solarboat project aanleiding kan zijn om een honours program hierop aan te laten sluiten. Ook een Center of Excellence is een mogelijke gedachtegang waar CEC zich voor wil inzetten. Het maken van een nieuwe solarboat, is niet alleen een optelsom van materialen en begeleidingsuren. Het biedt de studenten de mogelijkheid om een groot aantal competenties eigen te maken, in contact te komen met het business netwerk van CEC en die van andere op Gate2 en Aeroparc gehuisveste bedrijven.

Het is van groot belang dat elke fase een juiste inrichting heeft inzake leermomenten, vastgelegde competenties en blijvende aansluiting met de wensen/eisen van de eindgebruiker. Daarnaast is het zaak de samenhang van de fases voor, tijdens en na elke fase goed te blijven monitoren op tijdpad, behaalde competenties, en het beheersen van de benodigde capaciteit van het aantal leerlingen per fase. Elke fase zal derhalve een constructieve en uniforme indeling hebben. Elementen zoals; • Onderwerp, • Acties, en • Competenties per fase.

WhatsApp-Image-20160524

De twillwaeve glasdoeken worden op de gereactiveerde gelcoat aangebracht

WhatsApp-Image-20160513 WhatsApp-Image-20160514 WhatsApp-Image-20160519 WhatsApp-Image-20160520 WhatsApp-Image-20160521 WhatsApp-Image-20160522 WhatsApp-Image-20160523 WhatsApp-Image-20160526 WhatsApp-Image-20160527

Het proces contramal is voor vele producenten een delicaat werk; gelcoat en de twee vezellagen moeten binden tijdens de opentijd van de gelcoat, vanaf dat de gelcoat tacky is totdat het chemisch uitgehard is. Na de chemische uitharding van de gelcoat, moet het oppervlak gereactiveerd worden voor een hechting met de impregneerhars. 

 

No Comments »

Geef een reactie